Το θέατρο είναι η καλύτερη ενσάρκωση της άλλης σκηνής
Andr
é Green

23 January 2011

Συνέντευξη για τη δραματοθεραπεία στο "Επί Σκηνής"

http://www.artatnet.gr/EpiSkhnhsJ/2009-05-31-09-20-01/2009-06-04-11-06-13/401-2011-01-20-19-40-08