Το θέατρο είναι η καλύτερη ενσάρκωση της άλλης σκηνής
Andr
é Green

05 March 2011

Interview in "People and Ideas" (in Greek)

http://peopleandideas.gr/2011/03/02/psychotherapy/