Το θέατρο είναι η καλύτερη ενσάρκωση της άλλης σκηνής
Andr
é Green